Konferencia Múzeum ako nástroj prezentácie dedinského života, poľnohospodárstva a lesníctva

od 5. 11. 2020 do 6. 11. 2020

Milé kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,

srdečne Vás pozývame na konferenciu Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví, ktorá sa v dňoch 5. a 6. novembra 2020 uskutoční v Národním zemědělském muzeu v Prahe. Program medzinárodnej konferencie nájdete tu (PDF, 1,9 MB).

Konferenciu organizuje Národní zemědelské muzeum, Slovenské národné múzeum, Národní muzeum v přírodě, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Asociace muzeí a galerií ČR, Česká akademie zemědělských věd a ICOM Česko.

Online prihlášku a bližšie informácie nájdete na stránkach Národního zemědělského muzea.


Medzinárodná konferencia sa zameriava na problematiku prezentácie poľnohospodárstva naprieč múzejnými, pamäťovými, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami. Problematika vidieka, poľnohospodárstva, lesníctva či potravinárstva sa prierezovo dotýka väčšiny múzeí a ich zbierok – špeciálne poľnohospodárskych múzeí, múzeí v prírode, ekomúzeí a regionálnych múzeí.

Konferencia si kladie za cieľ predstaviť a konfrontovať špecifické prístupy k problematike prezentácie vidieka a poľnohospodárstva, Budeme sa pýtať, ako pomocou zbierok, múzejnej dokumentácie a vedeckého spracovania môžeme predstavovať aktuálne témy z predmetných oblastí.

Konferencia pre múzejníkov, historikov, etnografoc, vedeckých, akademických a edukačných pracovníkov, demografov, archivárov, agronómov a Ďalších  nadväzuje na tradíciu medzinárodnej spolupráce v oblasti poľnohospodárskeho múzejníctva, ktorú reprezentuje Medzinárodná asociácia poľnohospodárskych múzeí (je súčasťou ICOM) a pri vzniku ktorej v roku 1966 stálo Národní zemědělské muzeum.


VIAC informácií (stránka NZM)

PROGRAM konferencie (PDF, 1,9 MB)

REGISTRÁCIA