Obnova hradu Krásna Hôrka pokračuje

od 22. 11. 2019 do 31. 12. 2019


Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci s obcou Krásnohorské Podhradie úspešne zavŕšili proces úpravy územného plánu obce Krásnohorské Podhradie, v súvislosti s Komplexnou rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka. Schválením predloženého projektu na hlasovaní obecného zastupiteľstva dňa 19. novembra 2019 je možné pristúpiť k ďalším povoľovacím procesom stavby.

SNM má ukončenú dokumentáciu k územnému konaniu a po nadobudnutí právoplatnosti úpravy územného plánu prebehne územné konanie od decembra 2019, s predpokladom ukončenia do marca 2020. Následne začnú stavebné konania, ktoré v prípade odvolaní a druhostupňového konania nadobudnú právoplatnosť v októbri 2020.

SNM pripravilo dokumentáciu pre verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby, ktoré je na schválení na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Spomenuté konania je možné v zmysle zákona spustiť až po povoľovacích procesoch stavby.

„Podpis zmluvy a vznik združenia nevnímame iba ako formálny akt. Realizácia obnovy hradu Krásna Hôrka by bez dobrej spolupráce so samosprávou nebola možná. Projekt obnovy totiž počíta nielen so samotnou obnovou hradu, ale tiež so stavbou nového, rozšíreného parkoviska pod hradom, vybudovaním potrebných inžinierskych sietí, technologických zariadení, protipožiarnych systémov a príjazdových komunikácií, teda stavieb, ktoré sú s hradom nevyhnutne funkčne prepojené. Okrem parkoviska, pribudnú aj nové toalety a stánky. Ide o prevádzky, z ktorých bude môcť obec Krásnohorské Podhradie v budúcnosti ďalej profitovať" uviedla Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Múzea Betliar, pod správu ktorého hrad Krásna Hôrka patrí.

Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia je najrozsiahlejším v histórii hradu. Nejde len o zjednodušený návrat k stavu hradu pred požiarom. Projekt počíta nielen s obnovou hradu po požiari v roku 2012, ale aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky, ktoré boli realizované v rokoch 1956 – 1989 a výrazne poškodili jej autenticitu. „Rozumiem, že pre verejnosť zatiaľ nie sú práce na obnove viditeľné. Za uplynulý rok a pol sa však urobilo množstvo práce, aby sa obnova hradu posunula výrazne dopredu. Špecializovaný projekčný tím sa už vysporiadal s väčšinou problémových oblastí. Ukončila sa kompletná predprojektová príprava a úspešne sa doriešili viaceré otvorené technické problémy. Zároveň boli spracované podklady pre majetkovoprávne konania a urobili sa nevyhnutné kroky k vyčisteniu zmluvných vzťahov. Obnova historickej pamiatky je náročný proces, ktorý musí rešpektovať postupy stanovené zo strany organizácií ako je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, UNESCO, ICOMOS, či ISCARSAH", spresnil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Paralelne s povoľovacími procesmi prebiehali a budú prebiehať ďalšie sanačné práce, ako napríklad odstraňovanie násypov pri hradnej stene, odstránenie omietok a cementového škárovania vonkajších murív, nové škárovanie, statické zabezpečenie konštrukcií (klenba v suteréne stredného hradu, strop v JZ veži), čistenie horného hradu a preprava väčších konštrukčných prvkov potrebných na horný hrad alebo odvodnenie 5. nádvoria, sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky.

V prípade, že nedôjde k neočakávaným udalostiam, dolná a stredná časť hradu Krásna Hôrka privíta prvých návštevníkov v rokoch 2021 až 2022. O rok neskôr sa ráta s ukončením obnovy hornej časti hradu a jej následným sprístupnením verejnosti. 

Informácie k obnove hradu Krásna Hôrka (PDF, 1,3 MB)

Mediálni partneri SNM: