Posledná šanca navštíviť výstavu Rudolf Sandalo (1899 – 1980)

od 30. 8. 2019 do 1. 9. 2019


Posledná šanca navštíviť výstavu venovanú mnohým nepoznanému umelcovi Rudolfovi Sandalovi. Fotografické dielo Rudolfa Sandala ml. patrí k najpočetnejším a najcennejším konvolútom v architektonickej zbierke Múzea mesta Brna. Meno a osobnosť tvorcu však ostávali až doposiaľ prakticky neznáme, a to aj pre odbornú verejnosť. Takmer výhradnou špecializáciou na fotografiu modernej architektúry, ako aj jej vynikajúcou kvalitou, sa dnes radí k výnimočným tvorcom v tejto oblasti nielen v kontexte československej, ale aj európskej fotografie.

Sandalove snímky sú dnes považované za jedinečné doklady nielen medzivojnovej architektúry v Československu, ale aj vynikajúcej úrovne fotografickej dokumentácie. Blízky vzťah medzi modernou architektúrou a fotografiou si uvedomovala väčšina iniciátorov vtedajšieho umeleckého diania. Fotografia pomáhala avantgardnému tvorcovi vidieť architektúru aj z iného uhla pohľadu a propagovala ju doma i v zahraničí, v odborných a spoločenských časopisoch i na výstavách. Významnou platformou avantgardných architektov a „ich" fotografov boli odborné periodiká, ako napríklad Styl, Stavba, Stavitel, Architekt SIA a Časopis československých architektů, vychádzajúci v Prahe, ďalej brnenský Horizont a Bytová kultura a bratislavský Slovenský staviteľ a Fórum. Fotografie Rudolfa Sandala ml. sa objavovali nielen tu, ale aj v nemeckých odborných časopisoch Die Form a Innen-Dekoration a v brnenských spoločenských časopisoch Měsíc (Der Monat) a Salon alebo v populárnych československých týždenníkoch Pestrý týden či Eva.

Rudolf Sandalo ml. vyhotovil okrem iného aj približne osemdesiat snímok ikonickej stavby svetovej klasickej moderny – brnenskej vily Tugendhat, a to s najväčšou pravdepodobnosťou na zákazku priamo od architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Miesov priateľ, architekt Philip Johnson, vybral dve Sandalove fotografie na výstavu The International Style, ktorá sa konala v roku 1932 v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Záber zo záhradnej terasy s presklenou stenou a priehľadom do hlavného obytného priestoru vily sa objavil aj na titulnej strane katalógu tejto výstavy, ktorý pripravili Henry Russell Hitchcock a Philip Johnson. Sandalova snímka uličného priečelia vily bola reprodukovaná na prebale dnes už legendárnej publikácie rovnakej autorskej dvojice The International Style: Architecture since 1922.

Viac informácií o výstave