Príbeh stĺpu Marca Aurélia

od 22. 10. 2019 do 23. 10. 2019


Pátracia hra, ktorá pomocou interaktívnych prvkov a modelov mala za úlohu priblížiť deťom a ich rodičom Rímsku ríšu, osobu cisára Marca Aurelia, ako aj významný monument – Stĺp Marca Aurelia, stojaci v Ríme, prebehla minulú sobotu. Interaktívnu vzdelávaciu hru pripravilo SNM – Archeologické múzeum ako sprievodné podujatie k Medzinárodnému dňu archeológie, ktorý je vyhlásený na tretiu októbrovú sobotu.

SNM – Archeologické múzeum zo stĺpu Marca Aurelia prezentovalo niekoľko scén, ktoré predstavujú najstaršie pohľady na územie dnešného Slovenska, resp. udalosti, ktoré sa tu odohrali.

V múzeu si návštevníci mohli vytvoriť neobyčajný medailón s Marcom Aureliom alebo scénou z jeho stĺpa. Domov si odniesli napríklad aj pohyblivú postavičku s podobizňou tohto významného cisára.