Staňte sa súčasťou noci múzeí a galérií 2020

12. 2. 2020


Milé kolegyne, kolegovia z múzeí a galérií, 

Slovenské národné múzeum po roku opäť začína pripravovať obľúbenú celoeurópsku Noc múzeí a galérií 2020. Zástupcovia múzeí a galérií z Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré chcú byť súčasťou spoločnej koordinácie podujatia, ozvite sa nám na adrese: cmk@snm.sk. Zároveň pozývame zástupcov inštitúcií v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorí sa chcú s nami podieľať na príprave a realizácii podujatia, na koordinačné stretnutie 12. februára 2020 o 10.00 h do sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. V prípade neúčasti a záujmu o spoluprácu, prosíme o prihlásenie sa na adrese Centra múzejnej komunikácie SNM: cmk@snm.sk. 

Tešíme sa na spoluprácu
Centrum múzejnej komunikácie SNM