Uzatvorene Spišského hradu

od 15. 7. 2019 do 16. 7. 2019


Spišský hrad bude pre verejnosť dva dni uzavretý z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác.

Z bezpečnostných dôvodov nebude hrad pre návštevníkov sprístupnený 15. – 16. júla 2019 (pondelok, utorok). V priestoroch hradu budú vykonávané montážne práce súvisiace s výmenou hlavného rozvádzača elektrickej energie a montáže zvodov bleskozvodu. Rekonštrukčné práce sú súčasťou prebehajúceho projektu Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, I. etapa.

Spišský hrad bude pre návštevníkov opäť otvorený dňa 17. júla 2019 podľa aktuálnych otváracích hodín.

Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu!