Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018

od 14. 10. 2019 do 30. 11. 2019


Slovenské národné múzeum dáva do pozornosti zverejnenie Výročných správ o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018. V Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky bolo k 31. 12. 2018 zapísaných 94 múzeí. Išlo o 23 múzeí zriadených ústredným orgánom štátnej správy, 35 samosprávnym krajom, 22 mestom či obcou a 14 inou právnickou osobou.

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018 si môžete prečítať TU. (PDF, 18,8 MB)
Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za predchádzajúce roky nájdete TU