Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2019


Slovenské národné múzeum dáva do pozornosti zverejnenie Výročných správ o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2019. K 31. 12. 2019 bolo v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky zapísaných 94 múzeí, z toho bolo 23 zriadených ústredným orgánom štátnej správy, 35 samosprávnym krajom (VÚC), 22 mestom či obcou a 14 inou právnickou osobou. 

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2019 si môžete prečítať tu (PDF, 27,4 MB). 
Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za predchádzajúce roky nájdete tu