Výzva na podávanie nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

od 5. 12. 2019 do 20. 5. 2020


Zmena termínu podávania nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá. 

Milí čitatelia,
Pamiatkový úrad SR a Slovenské národné múzeum oznamujú, že s ohľadom na špecifickú situáciu je nový termín predkladania nominačných návrhov na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 určený na 20. máj 2020.

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2019 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:

• objav/nález
• akvizícia
• expozícia
• výstava
• publikácia
• menšia publikácia/drobná tlač/periodiká
• obnova/adaptácia
• reštaurovanie
• akcia/podujatie/dlhodobé projekty
• audiovizuálne diela a multimédiá

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2019. Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie, dokumentáciu v obrazovej forme či printové publikácie, propagačné tlače a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 budú publikované v čísle 3/2020.

Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 20. mája 2020 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
public@snm.sk 
tel.: 02/2049 1231

Tlačivo na návrhy nominácií (DOCX, 106,2 kB)