KALENDÁRIUM 2021

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

VÝSTAVY

názov: Ivan Kulec a jeho tvorba
stručná anotácia: výstava obrazov
termín konania (od – do): november 2020 – 31. máj 2021
miesto konania: výstavná sieň SNM-MUK vo Svidníku

názov: Jej veličenstvo – kraslica
stručná anotácia: výstava veľkonočných kraslíc z fondu múzea
termín konania (od – do): 5. marec 2021 – 31. máj 2021
miesto konania: výstavná sieň SNM-MUK vo Svidníku

názov: Vojtech Borecký – maľba
stručná anotácia: výstava výtvarného diela predstaviteľa Zakarpatskej maliarskej školy
termín konania (od – do): jún 2021 – júl 2021
miesto konania: výstavná sieň SNM-MUK vo Svidníku

názov: Dezider Milly. Poetika farieb rodného kraja
stručná anotácia: výstava tvorby národného umelca Dezidera Millyho pri príležitosti 115. výročia jeho narodenia a 50. výročia úmrtia
termín konania (od – do): 6. august 2021 – 19. september 2021
miesto konania: výstavná sieň SNM-MUK vo Svidníku

názov: Dezider Milly. Život pod Minčolom
stručná anotácia: výstava tvorby národného umelca Dezidera Millyho pri príležitosti Dní Ukrajiny 2021 v Košiciach
termín konania (od – do): 23. september – október 2021
miesto konania: Kasárne/Kulturpark v Košiciach, budova Alfa

názov: Dialóg s dušou
stručná anotácia: výstava obrazov Antona Kaššaya a Oľgy Kaššay venovaná 100. výročiu narodenia národného umelca Ukrajiny
termín konania (od – do): október – december 2021
miesto konania: výstavná sieň SNM-MUK vo Svidníku

PODUJATIA
názov: Novoročné tradície v skanzene
stručná anotácia: privítanie nového roka podľa juliánskeho kalendára, tradičná gastronómia
termín konania (od – do): január – február 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: Vystúpenie hosťujúceho divadla v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry
stručná anotácia: divadelné predstavenie v ukrajinskom jazyku z repertoáru DAD
termín konania (od – do): február – marec 2021
miesto konania: sála SNM-MUK vo Svidníku

názov: Otvorenie sezóny v skanzene – PASCHA (Veľká noc)
stručná anotácia: stavanie mája, veľkonočné zvyky a tradície, zábavný program pre deti a dospelých
termín konania (od – do): 2. máj 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: Farebná paleta – súťaž
stručná anotácia: výtvarná súťaž pri príležitosti 115. výročia narodenia národného umelca, prof. Dezidera Millyho, téma „Moja krajina", vyhlásenie víťazov a vernisáž výstavy
termín konania (od – do): 28. máj 2021
miesto konania: výstavná sieň SNM-MUK vo Svidníku

názov: Huncútsky deň v skanzene
stručná anotácia: zábavný program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
termín konania (od – do): 1. jún 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: Víkendy remesiel
stručná anotácia: propagácia a popularizácia tradičných remesiel
termín konania (od – do): júl – august 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode - skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: Kultúrno-vzdelávacie programy, tvorivé dielne
stručná anotácia: zaujímavé podujatia pre deti, študentov rôznych vekových kategórií, je možné si vybrať z uvedenej ponuky
termín konania (od – do): počas školského roka 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen, Galéria Dezidera Millyho, SNM-MUK vo Svidníku

názov: Noc múzeí a galérií
stručná anotácia: 16. ročník celoeurópskeho podujatia venovaného činnosti múzeí a galérií
termín konania (od – do): máj 2021
miesto konania: SNM-MUK vo Svidníku

názov: Čas na neobyčajné zážitky
stručná anotácia: aktivity pre rodiny s deťmi v skanzene
termín konania (od – do): jún – august 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: Múzejné tajomstvá
stručná anotácia: tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi v múzeu
termín konania (od – do): jún – august 2021
miesto konania: SNM-MUK vo Svidníku

názov: Cestovný kufrík s umením
stručná anotácia: tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi v exteriéri galérie
termín konania (od – do): jún – august 2021
miesto konania: Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK vo Svidníku

názov: Koncert v záhrade
stručná anotácia: koncert hudby
termín konania (od – do): 11. júl 2021
miesto konania: átrium SNM-MUK vo Svidníku

názov: POKLADY ĽUDU. „Chlieb náš každodenný"
stručná anotácia: folklórno-etnografický program v rámci 67. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, približenie života roľníkov na východnom Slovensku ako aj náročnej cesty obilného zrna k finálnemu produktu, chlebu
termín konania (od – do): 8. august 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: V galérii trochu inak 2...
stručná anotácia: koncert klasickej hudby
termín konania (od – do): august 2021
miesto konania: Galéria Dezidera Millyho SNM-MUK vo Svidníku

názov: DEŇ ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A PIROHY
stručná anotácia: 26. ročník medzinárodnej súťaže v príprave pirohov, spojenej s festivalom ľudových piesní a tancov
termín konania (od – do): 12. september 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: Chodníčkami Alexandra Pavloviča
stručná anotácia: 30. ročník turistického pochodu, ktorý bol založený ako prejav úcty k národnému básnikovi a buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi
termín konania (od – do): 18. september 2021
miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

názov: Vystúpenie hosťujúceho divadla v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry
stručná anotácia: divadelné predstavenie v ukrajinskom jazyku z repertoáru DAD
termín konania (od – do): november – december 2021
miesto konania: sála SNM-MUK vo Svidníku

názov: Večer ukrajinskej koledy
stručná anotácia: duchovný koncert hudby, piesní a kolied
termín konania (od – do): 17. december 2021
miesto konania: sála SNM-MUK vo Svidníku