Aktuality

2021 – Rok Dezidera Millyho v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry

2021 – Rok Dezidera Millyho v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry 20. 1. 2021

Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca, prof. Dezidera Millyho (1906 – 1971). D. Milly – výtvarník a pedagóg je najvýznamnejším predstaviteľom výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku. Narodil sa...