Aktuality

Informácie pre návštevníkov SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi počas...

Informácie pre návštevníkov SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi počas pandémie koronavírusu COVID-19

Podmienky vstupu do múzea sú nasledovné:- vstup do múzea je povolený len s rúškom, povinnou dezinfekciou rúk (alebo s použitím jednorazových rukavíc) a meraním telesnej teploty,- povinnosť prekrytia horných...