Informácie pre návštevníkov SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi počas pandémie koronavírusu COVID-19

Podmienky vstupu do múzea sú nasledovné:

- vstup do múzea je povolený len s rúškom, povinnou dezinfekciou rúk (alebo s použitím jednorazových rukavíc) a meraním telesnej teploty,
- povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platí počas celej doby pohybu v objekte,
- vstup do objektu max. 5 ľudí naraz,
- 1 osoba na 25 m2, usmernenie o presnom počte osôb sa nachádza vždy pri vstupe do expozície,
- rozostup medzi jednotlivcami najmenej 2 m,
- lektoráty, prednášky, semináre a kultúrne akcie nie sú povolené,
- zákaz pitia a jedenia vo výstavných a expozičných priestoroch.

V rámci bezpečnosti vás prosíme všetkých o dodržiavanie jednotlivých opatrení.