Aktuality

Preventívne opatrenia v SNM – MSNR

Preventívne opatrenia v SNM – MSNR od 9. 3. 2020

Vážení návštevníci SNM – Múzea SNR v Myjave, v súlade s preventívnymi opatreniami Ministerstva kultúry SR, ako aj generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea v Bratislave, prijalo SNM – Múzeum SNR v Myjave...