Preventívne opatrenia v SNM – MSNR

od 9. 3. 2020


Vážení návštevníci SNM – Múzea SNR v Myjave,

v súlade s preventívnymi opatreniami Ministerstva kultúry SR, ako aj generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea v Bratislave, prijalo SNM – Múzeum SNR v Myjave preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. V tejto súvislosti oznamujeme verejnosti, že SNM – Múzeum SNR v Myjave je pre verejnosť zatvorené na dobu neurčitú a podujatia pre verejnosť sú zrušené. 

O ďalších zmenám vás budeme priebežne informovať.
Ďakujeme za pochopenie. 

Návštevníkom dávame do pozornosti: 
Oznam o prevencii proti koronavírusu (COVID-19) v zmysle odporúčania úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky (PDF, 567,2 kB) 
Prijatie preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 (PDF, 223,2 kB) 
Výzva pre verejnosť v súvislosti s koronavírusom COVID-19 (PDF, 213,2 kB) 
Zatvorenie SNM – Múzea SNR v Myjave z dôvodu preventívnych opatrení pred koronavírusom COVID-19 (PDF, 558,5 kB)