Súťaž májové pondelky

od 29. 4. 2020 do 31. 5. 2020

#muzeumkvamdomov
Zapojte sa so SNM-Historickým múzeom do májovej súťaže. Počas štyroch májových pondelkov uverejníme na webe (www.snm.sk/hm) a Facebook stránke múzea (www.facebook.com/SNMHistorickemuzeum) vždy novú úlohu. Pokiaľ splníte aspoň dve z nich, môžete sa zapojiť do žrebovania o zaujímavé ceny. Z účastníkov vylosujeme troch výhercov. Zapojiť sa môže ktokoľvek, tiež dvojice.

Ceny:
Záverečné žrebovanie
1. miesto:
Celoročná permanentka do SNM - Historického múzea pre celú rodinu (2 dospelý a max. 4 deti), dve interaktívne knižky podľa vlastného výberu a séria listov o stavebných premenách Bratislavského hradu.
2. miesto:
5 voľných vstupeniek do SNM - Historického múzea, dve interaktívne knižky podľa vlastného výberu a séria listov o stavebných premenách Bratislavského hradu.
3. miesto:
Dve interaktívne knižky podľa vlastného výberu a séria listov o stavebných premenách Bratislavského hradu.
Interaktívne knižky:
Mária Terézia a Bratislava
Martin Benka a Karol Plicka objavujú Slovensko
N89 alebo desať x o slobode

Priebežné žrebovanie – každý pondelok
Vecné ceny SNM - Historického múzea

Pravidlá súťaže:
• Do súťaže „Májové pondelky s múzeom" sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo maximálne dvojice, pričom vek účastníkov nie je ohraničený.
• Do priebežného žrebovania budú zaradení účastníci súťaže daného týždňa.
• Do záverečného žrebovania budú zaradení tí, ktorí splnia aspoň dve zo štyroch pondelkových úloh zasielaných pravidelne na uvedený mail.
• Na vypracovanie úlohy je vždy daný týždeň, konkrétne úlohy treba poslať do nedele daného týždňa.
• Termíny zverejnenia úloh sú: 04. 05., 11. 05., 18. 05. a 25. 05. 2020.
• Fotografie či skany úloh posielajte na mail hrad.podujatia@gmail.com
• V texte správy uveďte meno zhotoviteľa (prípadne dvojice) a vek. Pripojiť môžete tiež názov diela (nie je podmienkou).
• Zaradením sa do súťaže súhlasíte so zverejnením fotografie na webe a facebook stránke múzea. Pod fotografiou bude uverejnené meno autora v rozsahu krstné meno, začiatočné písmeno priezviska a vek (príklad: Jožko M., 9 r.).
• Mená výhercov priebežného a záverečného žrebovania budú zverejnené na webe a facebook stránke múzea v rozsahu krstné meno a začiatočné písmeno priezviska.
• Záverečné žrebovanie výhercov prebehne po skončení súťaže v júni 2020. Výhercov kontaktujeme mailom.

_______________________________

Úloha na pondelok 25. 5. 2020

Naša posledná májová úloha súvisí s výstavou N89 – Cesta k slobode, ktorou si v múzeu pripomíname výročie Nežnej revolúcie, ale aj život pred ňou i po nej. V období socializmu v 80. rokoch 20. storočia boli populárne tábory Stromu života. Mládež pod vedením vedúcich dobrovoľne pomáhala obnovovať kultúrne a technické pamiatky či zachraňovať prírodné rezervácie. Brigádnici pod vlajkou Socialistického zväzu mládeže pracovali na obnove štiavnických tajchov, železničky v Černom Balogu, kostolíka v Rusovciach alebo záchrane prírodnej rezervácie Jurský Šúr.

Vašou úlohou bude nájsť si neďaleko svojho domu svoj „strom života". Strom, ktorý sa vám páči a boli by ste radi, aby sa na svojom mieste zachoval. Odfoťte ho, pokúste sa zistiť druh a názov stromu, a môžete nám napísať aj prečo ste si vybrali práve tento strom.

Fotografie a príbehy posielajte do 31. mája 2020 na hrad.podujatia@gmail.com.


________________________

Úloha na pondelok 18. 5. 2020Minca s nápisom NONNOS, SNM - Historické múzeum, M12708, Averz / Reverz


Minca s nápisom MACCIVS, SNM - Historické múzeum, M12726, Averz / ReverzMinca s nápisom BIATEC, SNM - Historické múzeum, M12701, Averz / Reverz

Úloha na tento týždeň je zameraná na poklady objavené v Bratislave. Vedeli ste, že už pred viac ako 2 000 rokmi si Kelti razili v Bratislave vlastné mince zo zlata a striebra? Mnohé z nich sa našli počas posledných 100 rokov v hromadných pokladoch, ďalšie jednotlivo. Kelti na svoje mince razili dokonca svoje mená písané latinkou, čo sú najstaršie latinkou písané nápisy na našom území. Poklady sú súčasťou výstavy Kelti z Bratislavy.

Inšpirujte sa keltskými mincami a vytvorte si mince vlastné. Môžete ich vytvoriť z plastelíny, hliny, slaného cesta alebo v piesku na pieskovisku. Alebo vám napadol iný materiál? Myslíte, že by ste mohli mincu pripraviť a upiecť ako perník, tortu alebo pripraviť ako palacinku? Smelo do toho. Podmienkou tejto úlohy je mincu nekresliť a nemaľovať ako obrázok.

Ak sa chcete dozvedieť o bratislavských Keltoch viac, pripravená je pre vás videoprezentácia:

https://www.youtube.com/watch?v=Cy6aR4ftYqs

Fotografie svojich výtvorov posielajte do 24. mája 2020 na hrad.podujatia@gmail.com.