Vláda schválila financie na sanáciu Spišského hradu

od 23. 10. 2019


Dnes vláda schválila Návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce. Na stavebné práce je vyčlenených 4 820 000 € a ukončené by mali byť v roku 2022.

Z viacerých objektov hradného komplexu Spišského hradu sa v havarijnom stave nachádzajú najmä románsky palác a západné paláce, ktorým hrozí zrútenie múrov, klenieb a dočasných zaisťovacích konštrukcií, ktorých viacnásobná výmena a skončená životnosť neumožňuje ďalšie opätovné použitie. Ministerstvo kultúry SR vzhľadom na tento akútny stav neodkladne vypracovalo Návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce, ktorý dnes na výjazdovom rokovaní v Kežmarku odsúhlasila vláda SR. „Zdôraznila som, že je potrebné neodkladne začať s prácami na hradnom brale, Románskom paláci a západných palácoch, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou. Iba urýchlené začatie sanačných prác môže zabrániť ich nenávratnému poškodeniu," informovala ministerka Ľubica Laššáková.

Celková výška finančných prostriedkov potrebných na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce bude predstavovať 4 820 000 eur. Požiadavku na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu predložilo ministerstvo kultúry v Návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci návrhu prioritných výdavkových titulov. Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry.

Spišský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Od roku 1993 je vedený aj v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí (NATURA 2000). Ministerstvo kultúry SR v súčasnosti zabezpečuje viaceré investične náročné projekty. Z objektov v správe SNM k patrí aj projekt komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka.  

Zdroj: Aktuality MK SR 

Detailné informácie materiálu Návrh na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce