Predmet 0 / Pátracia hra SNM

od 8. 8. 2020 do 30. 9. 2020


Hrajte sa so Slovenským národným múzeom a portálom aktuality.sk 
do 30. septembra 2020

Slovenské národné múzeum v spolupráci s portálom aktuality.sk vyhlasujú pátraciu hru Predmet 0 pre všetkých, ktorých zaujíma kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska. Vyhrajte romantický víkend na zámku, voľnú vstupenku do múzeí SNM, hodnotné výtvarné a umelecké diela či balík publikácií pre celú rodinu.

Identifikujte Predmet 0

Slovenské národné múzeum ukrylo vo svojich expozíciách v 18 múzeách na celom Slovensku zaujímavé zbierkové predmety. Nájdete ich pod QR kódmi. V každej expozícii jeden predmet, ktorého originál múzeum spravuje vo svojich zbierkach. Možno je medzi tými, ktoré ste objavili, práve Predmet 0, ktorý múzejníkom pomôže odpovedať na otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo vašej domácnosti? 

Hľadajte, skenujte, posielajte nájdené zbierkové predmety do konca septembra 2020. Skúste medzi nimi identifikovať Predmet 0.

Pátranie

1. Pri návšteve expozície v múzeách SNM nájdite indíciu, ktorá je označená logom hry s otáznikom. Nájdete ju vo vstupných priestoroch do expozícií, ako aj na webe SNM 
2. Indícia vás navedie, ako sa dostať ku QR kódu s vybraným predmetom. 
3. Nasnímajte QR kód pomocou smartfónu. 
4. Nájdený link si uložte. Pod linkom si prečítajte informácie o zbierkovom predmete. 
5. Podmienkou účasti v hre je zozbieranie minimálne 10 predmetov na linkoch. 
6. V jednom e-maile zašlite na adresu: cmk@snm.sk linky všetkých nájdených predmetov. Vytipujte a označte Predmet 0. 
7. Nezabudnite doplniť svoje kontaktné údaje: meno, e-mail, tel. číslo.

Indície pre pátračov

Slovenské národné múzeum spravuje 18 špecializovaných múzeí na Slovensku. Indície a vybrané zbierkové predmety ukryté pod QR kódmi nájdete v 35 expozíciách, vyznačených v mape. Tu zistíte ich presnú lokalizáciu, ako aj všetky informácie potrebné k návšteve múzeí.

SNM – Prírodovedné múzeum 
„Mamut zavetril pach človečiny."

Sídelná budova SNM 
„Harminc chuťou kávy opantá vaše zmysly."

SNM – Historické múzeum
„Pred vstupom na najvyššie miesto na Bratislavskom hrade. Tam, odkiaľ je krásny výhľad a uložená uhorská koruna."

SNM – Hudobné múzeum
„Husle a trúbka v jednom balení, a tak je tu on – violinofón."

SNM – Archeologické múzeum 
„Je jedno miesto, 
na prízemí Rím a Grécko, 
v okne hľadaj odpoveď, 
aký je tu zaujímavý predmet."

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
„Celý deň mám nohy v dreve."

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Bratislava 
„Vo výstave Júlia Vajda sa medzi Ikonostasom a Dvojitou kontúrou pozri na východ, o tretej hodine."

Kaštieľ Imre Madácha 
Dolná Strehová 
„Poznámky roztrúsené na stole a zemi zachytávajú minulosť aj súčasnosť: dobrý znalec dokáže rozlúštiť a pochopiť ich obsah v ucelenom texte."

Pamätného domu Kálmána Mikszátha 
Sklabiná 
„Vo vstupnej hale Pamätného domu Kálmána Mikszátha návštevníka víta recepcia."

Pamätná výstava Sándora Máraia 
Košice 
„Rám tabletu, na ktorom môžete vyskladať puzzle z fotiek rodinných príslušníkov rodiny Grosschmid."

SNM – Múzeum židovskej kultúry 
Bratislava 
„Na prvom poschodí, v najväčšej miestnosti, drevený rapotáč stráži ženu odetú v modro-žltom šate."

Múzeum holokaustu v Seredi 
„Pobožný muž v rúchu pod tieňom dvojkríža zachraňoval inovercov v duchu kresťanských hodnôt."

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
„Tam kde sa história a kultúra Chorvátov rozpráva."

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra 
„Mladá panna v zlate odetá, v rukách jarná halúzka jej rozkvitá. Ticho stráži pokoj duše."

Múzeum slovenskej keramickej plastiky 
„Nevesta v svadobnom rúchu, cez okno s nádejou pozerá do sveta."

SNM – Múzeum Červený Kameň 
„Pod kapotou kone nemá, odvezie Ťa tam, kam treba."

SNM – Múzeum Slovenských národných rád 
Myjava 
„Nad útočiskom ranených, v spoločnosti odvážnej ženy a zbraní udatných dobrovoľníkov."

Múzeum M. R. Štefánika 
Košariská 
„Tam kde Caproni už vo vzduchu vzdorovito visí a prezident naň dozerá, priamo pod dohľadom generála na stole, ktorý mu tak osudovo krátko slúžil."

SNM – Múzeum Bojnice 
Galerijný okruh 
„Vzácny kameň dvoch farieb vás po stupienkoch zavedie do galérie umenia."

Zámocký okruh 
„Lavička vo veži, ktorá potomka vám zaručí."

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 
„Posledná, čo sa o bábky roky starala, lúči sa s nimi pohľadom pred ich cestou do múzea."

SNM – Múzeá v Martine 
Etnografické múzeum 
„Na čipku prepletáš nitky, paličky. 
Nespáliš, vyrovnáš aj bez žehličky – 
sklenený valček od tepla sála, 
čipku ním vyhladíš a budeš dáma."

Múzeum Andreja Kmeťa 
„Posledná miestnosť je plná pokladov 
dávnych a záhadných, z dedín ale i z hradov. 
Dejiny múzea za sklom sa skvejú 
a z jaskyne pradávnej zuby sa smejú."

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
„Pomocník žien, čo často býval venom, tu ukrýva sa pod vesmírnym menom."

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 
„Zemianska kúria, čo farbu má ako púpava, príbehy o histórii Rómov ti vyrozpráva. Hlava bez tela, celá z kameňa do neba pozerá."

Múzeum slovenskej dediny 
„V oravskom dvore sa tajomstvo skrýva, 
pod prístreškom tam veľký sud býva. 
Namiesto vína však lejú doň obilie. 
A pomôcka? Ten domček bielo-modrý je."

SNM – Spišské múzeum 
Historická radnica 
„Juliana vás volá."

Dom Majstra Pavla
„Nepozvali ju k stolu a ostala hladná."

Výstavná sieň 
„Kamenný delfín ti ukáže cestu."

Spišský hrad 
„11 pánov ho stráži."

SNM – Múzeum Betliar 
„Rýchlovarná kanvica v servírovacej miestnosti o zavedení elektriny v kaštieli vypovedá."

Mauzóleum 
„Brána, čo do parku a miesta posledného odpočinku grófov ťa vedie."

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry 
„Len o krôčik vyššie treba zájsť, svadobnú hostinu tak ľahšie nájsť."

Galéria Dezidera Millyho 
„Na šiestom vrchu čaká ťa karpatská nevesta v bielom."

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) 
„Keď ťa zrazu hlad či smäd pochytí, ona prichýli ťa, zahreje a pohostí."

SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
„Zem Rusínov mečom bránil, dnes múzeum ticho stráži."

Svojou účasťou na súťaži udeľujem vyhlasovateľovi súťaže Slovenskému národnému múzeu (SNM) súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, za účelom realizácie súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem na dobu určitú, teda na čas trvania súťaže a jej vyhodnotenia a na účel vyhodnotenia tejto súťaže. Po splnení účelu budú osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej využívané. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese SNM alebo zaslaním e-mailu na adresu: snm@snm.sk. Odvolanie súhlasu bude mať za následok vyradenie zo súťaže.