Aktuality

Zbierka maľovaných huslí v SNM – Hudobnom múzeu

Zbierka maľovaných huslí v SNM – Hudobnom múzeu

V uplynulom roku sa Slovenskému národnému múzeu – Hudobnému múzeu podarilo získať pozoruhodnú akvizíciu. Do svojho zbierkového fondu zakúpilo vzácnu zbierku maľovaných huslí slovenského pedagóga, etnomuzikológa,...