Druhé číslo časopisu Múzeum v predaji


Milí čitatelia,

v E-shope SNM je dostupné druhé číslo metodického, študijného a informačného časopisu Múzeum. Časopis pravidelne oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah čísla dostupný tu (PNG, 324,1 kB)