Druhé číslo časopisu Pamiatky a múzeá v roku 2021


Na stránkach druhého čísla revue Pamiatky a múzeá sa dočítate o náleze unikátnej keltskej bronzovej plastiky so zlatými očami z archeologickej lokality Hradisko v okrese Poprad. Dozviete sa viac o okolnostiach vzniku exteriérovej a interiérovej výzdoby historickej budovy Slovenského národného divadla z roku 1886 či o variáciách prvkov francúzskej módy, ktoré prenikali do uhorského štýlu odievania v priebehu 18. a 19. storočia. Rubrika Príbehy pamiatok prezentuje výsledky stavebnohistorických výskumov objektov – kaštieľa a zvonice v Strážkach i prícestného hostinca v Čachticiach. Oboznámite sa s osudmi technických pamiatok – zaniknutých vodných mlynov v obci Buková a projektom revitalizácie pradiarne bratislavskej Cvernovky. Prevedieme Vás neľahkým procesom reštaurovania dievčenského portrétu z roku 1801 a predstavíme zaujímavé projekty expozícií a výstav slovenskej i zahraničnej proveniencie. Tradičné tri otázky sme položili dočasne vymenovanému riaditeľovi PÚ SR Radoslavovi Ragačovi. Na stránkach revue nájdete podrobnejšie informácie o online konferencii, ktorá sa venovala problematike modernizácie múzejných depozitárov, ako aj množstvo tipov na kvalitné výstavy a hodnotné knižné tituly. V aktuálnom čísle s úctou spomíname aj na významnú osobnosť modernej slovenskej historiografie, dlhoročného člena redakčnej rady našej revue profesora Richarda Marsinu (1923 – 2021).

Prajeme Vám príjemné čítanie.