Noc múzeí a galérií 2021 v SNM a Bratislavskom kraji

15. 5. 2021

Všetko, čo ste si nestihli pozrieť online počas Noci múzeí a galérií 2021 v múzeáach SNM a múzeách a galériách v Btratislavksom kraji, nájdete ešte stále - až do soboty - 22. mája 2021 na stránkach podujatia: nmag.snm.sk

Celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy, spojené s oslavami Medzinárodného dňa múzeí.

Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku pozývajú na XVII. ročník populárneho celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2021. Program podujatia sa v tomto roku uskutoční najmä virtuálnou formou, ale aj prezenčne, v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Slovenské národné múzeum je koordinátorom muzeí a galérií v Bratislavskom kraji, ako aj múzeí SNM na celom Slovensku. Pripravovaný program viac ako 20 pamäťových a kultúrnych inštitúcií ponúka rozličné formy spracovania a prezntácie tém, kde v centre záujmu je zbierkový predmet či výtvarné dielo. Múzeá a galérie pripravili pre návštevníkov virtuálne výstavy, komentované audio či video prehliadky, kurátorské sprievody, prednášky, diskusie, inštruktážne videá, datasheety, herné zóny, kvízy alebo pracovné listy.

Sledujte nás online 15. mája 2021 od 15.00 do 24.00 h 

na webových stránkach: 
nmag.snm.sk 
www.nmag.sk

na Facebooku:
Noc múzeí a galérií v Bratislave 
Noc múzeí a galérií

Pripravujeme:
Program múzeí a galérií v Bratislavskom kraji
Program múzeí SNM 

SNM – Prírodovedné múzeum a Sídelná budova SNM
SNM – Historické múzeum
SNM – Hudobné múzeum
SNM – Archeologické múzeum
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
SNM – Múzeum židovskej kultúry
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra
SNM – Múzeum Červený Kameň
SNM – Múzeum Slovenských národných rád
SNM – Múzeum Bojnice
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
SNM – Múzeá v Martine
SNM – Spišské múzeum
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
SNM – Múzeum rusínskej kultúry

Plagát vo formáte A2 (PDF, 17,2 MB)

Koordinátor múzeí a galérí v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji
Zuzana Vášáryová
e-mail: zuzana.vasaryova@snm.sk; tel.: +421 915 032 062
nmag.snm.sk

Koordinátor podujatia za Zväz múzeí na Slovensku
Marián Majerník
e-mail: marian.majernik@gmail.com; tel.: +421 903 239 048
www.nmag.sk