Nové čísla časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá dostupné v E-shope SNM

od 18. 12. 2020 do 31. 1. 2021


Vychádzajú nové čísla časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo. Časopis Múzeum vydáva Slovenské národné múzeum, Pamiatky a múzeá vychádzajú v spolupráci SNM a Pamiatkového úradu SR. Kúpiť si ich môžete v múzeách SNM a čoskoro aj online prostredníctvom E-shopu SNM.

Štvrté tohtoročné číslo časopisu Pamiatky a múzeá predstavuje príspevky z oblasti kultúrnej histórie, architektúry, výtvarného umenia, genealógie, technických pamiatok a obnovy. V úvode prináša článok venovaný osobnosti baróna Františka Révaia. Nasledujú texty o kaštieli Draškovičovcov v Čachticiach a košických medzivojnových vilách a rodinných domoch súkromných investorov. Ďalšie príspevky približujú objav unikátneho portrétu Jozefa I., prinášajú informácie o zabudnutom náhrobku Michaela Pamera na Cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave. Prezentované sú tiež dva pohľady na obnovu Králikovho mlyna v Nemšovej a článok o obnove budovy Obchodnej a priemyselnej komory na Gorkého ulici v Bratislave. Kapitoly venované domácim i zahraničným výstavám prinášajú informácie o Multimediálnej výstave SNP 1944 v Banskej Bystrici a o dvoch výstavách Metropolitného múzea v New Yorku viazaných na oblasť strednej Európy. Nasledujúci príspevok opisuje vznik pamätníka Jana Palacha vo Všetatoch. Časopis tiež prináša rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu Petrom Dubeckým.


Obsah časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo nájdete v E-shope SNM 
Dostupné v E-shope SNM 

Časopis múzeum sa zameral na problematiku memoriálnych múzeí a ich činnosť.

Obsah časopisu Múzeum (PNG, 376,4 kB)
Dostupné v E-shope SNM