Poznáme ocenených výročnými cenami časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020

Slovenské národné múzeum v spolupráci Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pri slávnsotom podujatí odovzdalo 8. septembra 2021 výročné ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti poznávania, ochrany a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva. Prestížne ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, ktorý si tohto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku, udelia redakcia a redakčná rada časopisu spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky už po 30. raz. Výročné ceny za rok 2020 boli udelené v kategóriách: Objav – nález – akvizácia, Expozícia – výstava, Publikácia, Obnova – adaptácia, Reštaurovanie, Audiovízia – multimédiá. V kategórii Podujatie sa vzhľadom na epidemickú situáciu v roku 2020 cena neudelila. Redakčná rada spomedzi 127 nominovaných projektov vybrala 18 projektov, z ktorých hlasovaním určila nositeľov 7 výročných cien. Ocenené diela, ako aj zoznam všetkých nominácií sú uverejnené v časopise Pamiatky a múzeá 3/2021.

Objav – nález – akvizícia 
V kategórií Objav – nález – akvizícia odovzal Radoslav Ragač ocenenia dvom nomináciám: 

  • Objav fragmentov a kompletizácia gotického kamenného pastofória v rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne 

  • Nález keltskej mužskej sošky so zlatými očami z archeologickej lokality Jánovce pri Poprade

Odovzdávajúci Radoslav Ragač. Foto: J. Šipöcz

 

Ocenení v kategórii Objav – nález – akvizícia. Foto: J. Šipöcz

Kamenné pastofórium objavené v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Foto: M. Pleidel 

Ocenení v kategórii Objav – nález – akvizícia. Foto: J. Šipöcz

 

Bronzová soška Kelta so zlatými očami. Foto: V. Krempaský

Expozícia – výstava

Ocenenie získala výstava Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Cenu odovzdala Františka Marcinová. 

 

Odovzdávajúca Františka Marcinová. Foto: J. Šipöcz

 

Ocenení v kategórii Výstava – expozícia. Foto: J. Šipöcz

Stolový terestriálny glóbus z rokov 1871 – 1874 od pražskej firmy Jan Felkl a syn. Foto: T. Czitó

Publikácia

Tento rok si cenu v kategórii publikácia odniesla reprezentačná publikácia Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. Cenu odovzdala Petronela Križanová. 

 

Odovzdávajúca Petronela Križanová. Foto: J. Šipöcz

Ocenení v kategorii Publikácia. Foto: J. Šipöcz

Ukážka z publikácie. Foto: M. Bajlová

Obnova – adaptácia

Gabriela Podušelová odovzadala ocenenie realizátorom projektu Pradiareň 1900, obnova a adaptácia industriálnej architektúry v areáli bývalej továrne Cvernovka v Bratislave.  

 

Odovzdávajúca Gabriela Podušelová. Foto: J. Šipöcz

 

Ocenení v kategórii Obnova. Foto: J. Šipöcz

Severozápadný pohľad na pradiareň zo Svätoplukovej ulice. Foto: P. Kudiváni

Reštaurovanie

Cenu v kategórií reštaurovanie odovzdala Katarína Kossová za reštaurovanie barokových nástenných malieb v južnej kaplnke Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. 

Odovzdávajúca Katarína Kosová. Foto: J. Šipöcz

 

Ocenení v kategórii Reštaurovanie. Foto: J. Šipöcz

Kaplnka po reštaurovaní, pohľad z presbytéria. Foto: J. Saloň

Audiovízia – multimédiá 

Peter Dubecký odovzal cenu tvorcom dokumentárneho filmu Fantastický stredovek o gemerských nástenných maľbách.  

 

Odovzdávajuci Peter Dubecký. Foto: J. Šipöcz

 

Ocenení v kategórii Film – Audiovízia. Foto: J. Šipöcz

Posledný súd, 1486, evanjelický kostol v Kyjaticiach. Foto: Gotická cesta

Nominácie na Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020

Objav – nález – akvizícia

Výročné ceny

▲ Michal Pleidel, Tomáš Kružlík, Andrej Krchňák a združenie Restau.Art v spolupráci s Petrom Kvasňákom, Janou Pieckovou, Karolom Ďurianom, farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a Krajským pamiatkovým úradom Žilina za objav kamenného pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

▲ Mária Hudáková a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Dominikom Repkom, Martinom Furmanom, Matúšom Hudákom, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajským pamiatkovým úradom Žilina a spoločnosťou Archeológia Spiš, s. r. o., za nález keltskej bronzovej sošky so zlatými očami

Užšia nominácia

▲ Martin Besedič a Slovenské národné múzeum-Historické múzeum za akvizíciu špaňodolinských výrobkov z 18. storočia a akvizíciu striebornej Weinprobierschale z 18. storočia, Norimberg 

Expozícia – výstava

Výročná cena

▲ Katarína Nádaská, Jozef Tušan, Richard Tomory a Východoslovenská galéria v spolupráci s Rádom premonštrátov – Opátstvom Jasov za výstavu Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

Užšie nominácie

▲ Zuzana Nemcová Gulíková, Vladislava Fekete, Monika Čertezni, Elena Knopová, Barbora Krajč Zamišková, Martina Mašlárová, Stanislav Bachleda, Jozef Červenka, Miroslav Daubrava, Marek Godovič, Lukáš Kopas, Adam Križan, Karol Mišovic, Martin Timko a Divadelný ústav v Bratislave v spolupráci so Slovenským národným múzeom-Historickým múzeom a ateliérom Boris Kudlička with Partners za výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje

▲ Branislav Panis, Miloslav Čaplovič, Radoslav Ragač, Peter Barta, Jozef Habodász, Tibor Lovas, Zuzana Hýbelová, Slavomír Pjatek, Alena Petráková, D&D Studio, s. r. o., Ústav technológií a inovácií, s. r. o., a Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, Slovenské národné múzeum-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave a Vojenský historický ústav za expozíciu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

Publikácia

Výročná cena

▲ Klára Komorová, Ľubomír Jankovič a Slovenská národná knižnica v Martine za publikáciu Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice

Užšie nominácie

▲ Elena Machajdíková, Robert Gregor Maretta, Jana Pohaničová a Slovenské národné múzeum za publikáciu Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc. Katalóg výstavy

▲ Jana Kalinayová-Bartová, kolektív autorov a Ars Musica, Bratislava za publikáciu Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918

Obnova – adaptácia

Výročná cena

▲ Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Bouda Masár Architekti, s. r. o., Pradiareň 1900, s. r. o., v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava za projekt Pradiareň 1900

Užšie nominácie

▲ Ľubica Melišová, Ľuboš Hazucha, mesto Senica a Marián Boršoš, v spolupráci

s Krajským pamiatkovým úradom Trnava za obnovu letohrádku v Senici a jeho adaptáciu na kultúrno-spoločenské centrum a múzeum

▲ Marta Pichová, Tomáš Schlögl, Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie v spolupráci s Magdalénou Janovskou, Štefanom Siváňom, Antóniou Jackovou, Emíliou Polákovou, Širila, a. s., Restauro atelier, s. r. o., a Krajským pamiatkovým úradom Prešov, pracoviskom Levoča za sanáciu a obnovu stredovekej časti Kláštora minoritov v Levoči

Reštaurovanie

Výročná cena

▲ Peter Koreň, Juraj Gregorek, Lenka Megyeši Ďurčeková a Krajský pamiatkový úrad Prešov, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa za reštaurovanie barokových nástenných malieb z roku 1732 v bočnej kaplnke rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Užšie nominácie

▲ Jozef Barinka, Peter Šimko a Považské múzeum v Žiline za reštaurovanie secesného pohrebného koča

▲ Zuzana Chovanová, Jana Babálová, Emília Rudinská, Jana Vilímová, Jana Želinská, Lenka Megyeši Ďurčeková, Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Prešov a Gréckokatolícka cirkev, farnosť Petrová, filiálna obec Frička za reštaurovanie ikonostasu z dreveného Chrámu sv. Michala Archanjela vo Fričke

Podujatie

V uvedenej kategórii sa ocenenie neudelilo.

Audiovízia – multimédiá

Výročná cena

▲ Erik Praus, Peter Kováč, David Kollár, Memory film, s. r. o., a Rozhlas a televízia Slovenska za film Fantastický stredovek

Užšie nominácie

▲ Jozef Bystrický, Stanislav Mičev, Marian Uhrin, Ivan Kocák, Juraj Lepiš, Andrej Kulhány, Katarína Krivosudská, Vojenský historický ústav, Múzeum Slovenského národného povstania, Ústav technológií a inovácií, s. r. o., a Visibility, s. r. o., za virtuálnu výstavu Oslobodenie Slovenska

▲ Juraj Gembický, Martin Ďurčo, Krajský pamiatkový úrad Košice a Rádio Lumen za rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonolejári – Príbehy zvonolejárov na Slovensku 

Večerom sprevádzal moderátor Štefan Chrappa, o hudobný sprievod sa postaral FATS JAZZ BAND. 

Moderátor večera Štefan Chrappa

FATS JAZZ BAND

Organizátori:

Slovenské národné múzeumPamiatkový úradčasopis Pamiatky a múzeá