Slovenská národné múzeum. Slovak National Museum


Profilová publikácia Slovak National Museum v anglickom jazyku je čiastočne upravená verzia publikácie Slovenské národné múzeum, vydaná múzeom v roku 2013. Publikácia približuje viac ako 120-ročnú históriu múzea, formovanie jeho zbierkového fondu, ktorý má viac ako štyri milióny kusov zbierkových predmetov. Symbolický výber 120-tich zbierkových predmetov v katalógovej časti tvorí obrazovú časť publikácie. 

SNM je najdlhšie kontinuálne pôsobiacou vedeckou a kultúrnou inštitúciou na Slovensku (1893) a významnou mierou sa podieľa na ochrane národného kultúrneho dedičstva. Popri zbierkových predmetoch múzeum spravuje aj niekoľko desiatok nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Zostavovateľka a autorka koncepcie publikácie Gabriela Podušelová sa autorsky podieľala spolu s Evou Králikovou a Elenou Machajdíkovou na spracovaní prvých dvoch časti publikácie. Katalógovú časť spracoval a pripravil tím kurátorov špecializovaných múzeí pod vedením PhDr. Podušelovej, ktorá o knihe povedala: „Kniha je prioritne určená pre anglicky hovoriaceho zahraničného návštevníka múzea, ktorý nepozná niektoré fakty z histórie Slovenska." Moderný grafický dizajn je dielom Matúša Lányiho.

Knihu je možné si objednať prostredníctvom e-shopu SNM, prípadne zakúpiť v pokladniach vybraných múzeách, napr. SNM – Prírodovednom múzeu, SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave, v múzeum shope SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade či v SNM – Múzeu Červený Kameň a SNM – Múzeách v Martine. 

Kniha obsahuje:
Kapitoly z dejín Slovenského národného múzea
Slovenské národné múzeum a jeho zbierky
Výber zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea 

Autorka koncepcie a zostavovateľka: Gabriela Podušelová
Autori textov: Gabriela Podušelová, Eva Králiková, Elena Machajdíková a kolektív kurátorov špecializovaných múzeí SNM
Grafika: Matúš Lányi