SNM – Múzeum židovskej kultúry má nového riaditeľa

od 1. 6. 2021


Slovenské národné múzeum si dovoľuje oznámiť, že dňa 1. júna 2021 bol do funkcie riaditeľa SNM – Múzea židovskej kultúry (SNM – MŽK) uvedený M. A. Michal Vaněk, PhD. Na základe výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa SNM – Múzea židovskej kultúry na Slovensku, ktoré sa konalo vo štvrtok 20. mája 2021 v Bratislave, bol na túto pozíciu menovaný generálnym riaditeľom SNM Mgr. Branislavom Panisom.

M. A. Michal Vaněk, PhD. vyštudoval svetové kultúrne dedičstvo na Brandenburgskej technickej univerzite Cottbuse, na FF UK absolvoval doktorandské štúdium v odbore etnológia a kultúrna antropológia. Doteraz pôsobil ako zástupca riaditeľa SNM – Múzea židovskej kultúry.

Novému riaditeľovi M. A. Michalovi Vaněkovi, PhD. prajeme veľa pracovných aj osobných úspechov.