Uzatvorenie múzeí Slovenského národného múzea

Milí priatelia Slovenského národného múzea,

Slovenské národné múzeum (SNM) z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a schválenia lockdownu vládou SR uzatvára od 25. novembra 2021 všetkých 18 múzeí SNM na Slovensku až do odvolania. O znovuotvorení múzea budeme informovať.

„Návštevníkov pozývame do virtuálneho priestoru na webové stránky SNM a sociálne siete špecializovaných múzeí, kde ostávame v kontakte aj v tejto zložitej situácii. Veríme však, že sa nám ju spoločnými silami podarí čoskoro úspešne zvládnuť", povedal Branislav Panis generálny riaditeľ SNM.