Výzva na podávanie nominácií na výročné ceny za rok 2020

od 13. 1. 2021 do 15. 4. 2021


Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo Vás žiada o návrhy na nominácie na Výročné ceny časopisu za rok 2020, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách:

1. objav / nález / akvizícia 
2. expozícia / výstava 
3. publikácia / periodická tlač 
4. obnova / adaptácia 
5. reštaurovanie 
6. podujatie 
7. audiovizía / multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2020.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prihlasovanie nominačných návrhov do jubilejného 30. ročníka výročných cien časopisu bude odlišné ako v uplynulých rokoch. Vaše návrhy posielajte výlučne elektronicky vyplnením online formulára najneskôr do 15. apríla 2021. Návrhy zaslané po tomto termíne redakcia nebude akceptovať.

Pri online formulári je k dispozícii prehľadná metodika (PDF, 504,4 kB). Váš nominačný návrh si budete môcť vytlačiť či uložiť. Jeho doručenie do redakcie Vám bude potvrdené notifikačným mailom zaslaným na zvolenú emailovú adresu. V prípade nejasností, podnetov a otázok, prosím, kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, resp. na tel. č.: 421 2 20 491 232.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 budú publikované v čísle 3/2021.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

(red.)