Kelti na Záhorí

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV

V DŇOCH:  22. – 26. 12. 2018  A  29. 12. 2018 – 1. 1.  2019

BUDE MÚZEUM ZATVORENÉod 15. 3. 2018 do 7. 10. 2018


Nová výstava SNM-Archeologického múzea prezentuje nové aj známe nálezy z čias keltského osídlenia Záhoria (4. – 1. stor. pred n. l.). 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!