Individuálny výskum

Archeologické nálezy študuje v Archeologickom múzeu každoročne niekoľko desiatok študentov a odborníkov zo Slovenska i zahraničia.

Pre verejnosť je u nás prístupná špecializovaná príručná knižnica Archeologického múzea obsahuje okolo 11 000 zväzkov.

Bádateľský poriadok SNM - AM.>>> (DOC, 48,6 kB)