Informácie pre návštevníkov

SNM – Archeologické múzeum sa od pondelka 18.10.2021 podľa covid automatu nachádza v stupni ostražitosť

Múzeum je otvorené pre všetkých návštevníkov v režime základ. Prosíme vás o dodržiavanie všetkých nižšie uvedených opatrení. 

Vážení návštevníci,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 237, Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 240 a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 241 vás informujeme o nutnosti dodržiavať nasledujúce opatrenia: 

 1. Vstup do múzea a celý pobyt vo vnútorných priestoroch je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou, s výnimkami podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 237. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.
 2. Do múzea je umožnený vstup aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným. V tom prípade sú umožnené len individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy. Maximálny počet návštevníkov nachádzajúcich sa v budove je:
 3. Archeologické múzeum – 10 návštevníkov
 4. Hudobné múzeum – 8 návštevníkov
 5. Múzeum kultúry Karpatských Nemcov – 5 návštevníkov
 6. Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – 10 návštevníkov
 7. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.
 8. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky.
 9. Platba je možná len v hotovosti.
 10. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.
 11. Dodržujte prosím pokyny zamestnancov múzea.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Expozícia "Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave" je dočasne zrušená.

Pripravuje sa čoskoro jej reinštalácia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keďže sa do nedávna nedalo naše múzeum navštíviť naživo, snažili sme sa ho priblížiť našim návštevníkom inými spôsobmi.

Informácie o našom múzeu, ktoré si môžete pozrieť a vypočuť z pohodlia svojho domova:

Podcast o najväčšej zbierke egyptských starožitností na Slovensku ale predovšetkým o Kabinetnej zbierke evanjelického lýcea v Bratislave

Podcast o najnovšej výstave SNM - Archeologického múzea "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin", ale dozviete sa aj veľa o práci archeológov

Vyriešte kvíz, v ktorom sa viac dozviete o tom, kde sa nachádza SNM - Archeologické múzeum a dozviete sa všeličo z histórie Bratislavy

Vyriešte kvíz, v ktorom nájdete rôzne zaujímavosti o expozíciách v SNM - Archeologickom múzeu

Vyriešte kvíz, ktorý Vás oboznámi so zaujímavosťami aktuálnej výstavy "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin"

Článok, v ktorom sa dočítate aj o zaujímavých nálezoch vystavených v SNM - Archeologickom múzeu

Relácia RTVS o Archeologickom múzeu zo dňa 29. 1. 2021

Relácia RTVS o našej novej výstave Poklady v Malých Karpatoch zo dňa 8. 1. 2021

Rozhovor s PhDr. Vladimírom Turčanom: SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí

Rozhovor o Interaktívnej výstave: Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom


Videoprehliadky Archeologického múzea so sprievodom našich kurátorov:

Archeologické múzeum

Laterarius - Dejiny tehliarstva

Stĺp Marca Aurelia

Románsky oblúk z Bíne

Malý Riman na ceste

V online priestore sme prezentovali (v rámci Noci múzeí 15. 5. 2021): Otázky pre archeológov, ktoré si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=RrjKJnColoU