Informácie pre návštevníkov

 Vážení návštevníci, 

naše múzeum ožíva 12. mája 2020. Aby všetko fungovalo, ako má, prosíme Vás o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

● do múzea vstupujte len s rúškom alebo podobnou ochranou horných dýchacích ciest. Rúško si neskladajte počas celej návštevy múzea.
● pri vstupe použite dezinfekciu na ruky.
● počet návštevníkov v budovách je obmedzený - prosím, počítajte s tým, že v Archeologickom múzeu môžu byť maximálne 5 návštevníci.
● bezdotykovým teplomerom Vám zmeriame teplotu (ak by aj po opakovaných meraniach bola zvýšená, nemôžeme Vás pustiť na prehliadku). V pokladni si zakúpite vstupenky, platba je možná len v hotovosti.
● v priestoroch výstav a expozícií nie je povolené jesť a piť (rovnako Vás žiadame, aby ste sa nedotýkali vystavených predmetov).
● pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
● skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeu povolené.
● spôsob prehliadky sa zároveň riadi internými pokynmi múzea.
● dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne voči sebe i ostatným. Spolu to predsa zvládneme!


Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 
na požiadanie v pokladni SNM personál zabezpečí bezbariérový prístup do časti expozícií Archeologického múzea, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.Vážení návštevníci. 

Od 1. 11. 2015 je vo výstavnom Pavilóne uzavretá expozícia Najstaršie dejiny Slovenska. Navštívte novú expozíciu archeológie Dejiny Slovenska na Bratislavskom hrade.