Lektoráty


Archeologické múzeum poskytuje odborné lektorské služby, doplnené premietaním videofilmov s archeologickou tematikou, tvorivé dielne, zážitkové programy prispôsobené veku návštevníkov a konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť. 

Ponuka lektorských sprievodov:

Prehliadka všetkých expozícií múzea 

Zahŕňa prehliadku všetkých nižšie uvedených expozícií a výstav.
Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
Trvanie programu: cca 1 hodina

Optimálny počet náštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Možnosť prehliadky jednotlivých expozícií s autormi expozícií:     

Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
Výklad na expozícii, ktorá prezentuje vyše tisíc predmetov egyptských, antických (gréckych a rímskych), ďalej z praveku až stredoveku.
Trvanie programu: 30 minút 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis 


Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie 
Trvanie programu: 30 minút 
Výklad na výstave, ktorá prezentuje dejiny stavebnej keramiky a jej výroby od počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie na našom území. 
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis 

Stĺp Marca Aurélia a Slovensko

Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
Trvanie programu: 15 minút
Výklad zameranýna dobu rímsku a Markomanské vojny
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Aktuálne výstavy: Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom, Českí archeológovia a Slovensko a Nové prírastky v zbierkach Archeologického múzea SNM


Kontakt
PhDr. Vladimír Turčan 
mail:     prezentacne.oddelenie.am@snm.sk 
mobil:   0903 394 260 

Tvorivé dielne pre školské skupiny
Ponúkame Vám lektorovanú prehliadku expozícii múzea prispôsobenej veku školskej skupiny + tvorivé dielne na rôzne témy spojené s prezentáciou.

Tvorivé dielne k obdobiu pravek: 
- Tvorba: Maľovanie zvierat na kamene podobné ako na nástenných maľbách – jaskyňa Lascaux, Altamira... + vyrobíme plagát pre celú triedu  - vhodné pre deti od 6 rokov, skupina do 30 detí
- Tvorba: Výroba drôtených šperkov napodobňujúcich šperky z doby bronzovej - vhodné pre deti od 10 rokov, skupina do 15 detí
- Tvorba: Výroba napodobenín bratislavských keltských mincí - vhodné pre deti od 7 rokov, skupina do 30 detí

Tvorivé dielne k obdobiu starovek  
- Tvorba: Výroba napodobenín rímskych mincí - vhodné pre deti od 7 rokov, skupina do 30 detí
- Tvorba: Výroba posmrtnej masky (Tutanchamon) - vhodné pre deti od 10 rokov, skupina do 15 detí
- Tvorba: Výroba ručného papiera + kreslenie napodobeniny starovekej mapy - vhodné pre deti od 9 rokov, skupina do 20 detí

Tvorivé dielne k obdobiu Veľká Morava a stredovek:
- Tvorba: Tvarovanie tehly z hliny - vhodné pre deti od 6 rokov, skupina do 15 detí
- Tvorba: Výroba ručného papiera z novín + kreslenie zobrazenia Konštantína a Metoda - vhodné pre deti od 9 rokov, skupina do 20 detí

Dĺžka prehliadky, prezentácia, prípadne krátky film + tvorivá časť trvajú spolu cca 2 hodiny (čas možno upraviť podľa potreby, minimálne však 1 hodina)

Tvorivé dielne treba nahlasovať v dostatočnom predstihu, aspoň 2 týždne pred plánovanou návštevou, lebo si vyžadujú prípravu materiálu.

Ak neviete odhadnúť, čo by Vaše deti mohli zvládnuť, alebo máte špeciálne požiadavky, obráťte sa na nás a poradíme Vám, alebo sa pokúsime vytvoriť Vám program na mieru.

Kontakt
Mgr. Anna Bajanová
anna.bajanova@snm.sk