Archeologická kaviareň

17. 12. 2019, 11:10

Prednáška z cyklu Archeologická kaviareň: 
Výskum náboženstva v staršej dobe bronzovej. 
Prednášajúci: Mgr. Pavol Jelínek, PhD.
Prenáška sa uskutoční: 17. 12. 2019 o 17:30 vo Výstavnom Pavilóne SNM, Žižkova 16, 2. poschodie
Vstupné dobrovolné