Medzinárodný deň archeológie i pre rodiny s deťmi

19. 10. 2019, 10:00


Každú tretiu sobotu v októbri – v tomto roku 19. 10. 2019, sa SNM – Archeologické múzeum zapojí do celosvetového podujatia – Medzinárodného dňa archeológie. Cieľom je pularizávcia archeológie so zameraním najmä na cieľovú skupinu deti a ich rodičov. 

Od 10.00 do 16.00 h je pre rodiny s deťmi pripravený tvorivo-interaktívny program Archeologické objavovanie č. 5, na rímsku tému Príbeh stĺpu Marca Aurélia. Ide o oživenie stálej expozície múzea Stĺp Marca Aurélia a Slovensko. Po interaktívnych modeloch a hrách budú návštevníkov sprevádzať archeológovia. Záujemcov čaká tvorenie pohyblivej figúrky Marca Aurélia a prívesku s motívom "Zázračného dažďa" zo Stĺpu Marca Aurélia (tvorba ďalšej archeologickej napodobeniny do domácej "archeologickej" zbierky, ktoré si postupne tvoríme na špecializovaných podujatiach – Archeologické objavovania). 

S odborným sprievodom si bude možné prezrieť aj ďalšie expozície a interaktívne výstavy, napr. výstavu pre rodiny s deťmi Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kr. Hravou formou o dobe medenej v priestore Bratislavy, spojenej s príbehom muža z ľadu – Ötziho. V prípade priaznivého počasia sa deti môžu zahrať v archeologickom pieskovisku na archeológov či rímskych vojakov.