NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, 14.11.2020 15:00 - 24:00 (ONLINE)

od 14. 11. 2020, 10:00

Tento rok sa Noc múzeí a galérií presúva do vašich domovov a vašej izby.

Pripojte sa na stránku Noci múzeí a galérii cez SNM (sprístupnená bude 14.11.2020) a nájdete tam širokú ponuku videí, virtuálnych prehliadok, online prednášok z rôznych múzeí a galérii, ktoré sa tento rok zapojili.
Link na stránku: nmag.snm.sk


Program Archeologického múzea prístupný online: - premiéra 14. 11. :

Aktuálne pre rok 2020:
Prehliadka archeologického múzea – cca 23 minút, predstavené múzeum a jednotlivé aktuálne výstavy

Ďalšie videá nahraté v roku 2017, doteraz neprezentované verejnosti:
Dejiny tehliarstva – cca 5 minút, krátke video o výstave Laterarius – Dejiny tehliarstva na Slovensku
Stĺp Marca Aurelia – cca 3 minúty, krátke video z výstavy Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Románsky oblúk z Bíne – cca 3 minúty, krátke video o zaujímavom archeitektonickom článku vystavenom v Archeologickom múzeu - románskom oblúku z Bíne
Malý Riman na ceste – cca 3,5 minúty, krátke video o jednom z programov múzejnej pedagogiky Malý Riman na ceste v Archeologickom múzeu, aktuálnom v roku 2017

Detské videá, aktuálne pre rok 2020:
Až raz budem dospelý – Chcem byť archeológ – cca 20 minút, detská relácia TV Ružinov, s našimi archeológmi, v našom múzeu, o našej práci

Po sprístupnení múzeí sa budeme opäť tešiť na Vašu návštevu!