Noc múzeí a galérií 2019 v SNM – Archeologickom múzeu

18. 5. 2019, 09:00


Žižkova 12
Kontakt: +421 220 491 273; www.snm.sk/am; FB: Archeologické múzeum
Otvorené: 10.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30)

Program:

10:00 – 17:00 Tvorivé dielne pre deti – Spoznávajme staroveký Egypt (výroba vešebtov, postavičky Narmera, hlinených skarabeov)
13:00, 15:00, 17:00 – vystúpenia šermiarov skupina Svjatogor, predstavenie zbraní a bojovej taktiky z obdobia včasného stredoveku
10:00 – 17:00 – hra na archeológov v malom archeologickom pieskovisku

Prvých 100 platiacich návštevníkov dostane chutný archeologický darček.

Výstavy:

• Interaktívny program Archeologické objavovanie č. 4 - Spoznávajme staroveký Egypt
• Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
• Skanzen – Slovanská chata
• Interaktívna výstava – Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kr.
• Českí archeológovia na Slovensku
• Laterárius – Dejiny tehliarstva na Slovensku
• Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
• Nové prírastky v zbierkach Archeologického múzea SNM

Prednášky:

18:00 - O mečoch a mečiarskom remesle v podaní popredného výrobcu mečov majstra Roberta Môca
19:00 – egyptologické prednášky :
• Lucia Hulková - Smrť na Níle. Pohrebné zvyklosti starovekých Egypťanov.
• Veronika Dubcová - Ako sa žilo v staroegyptských mestách?
• Prezentované budú aj výsledky výskumov v egyptskej Retabe

SNM-Archeologické múzeum
Žižkova 12, Bratislava
Kontakt: anna.bajanova@snm.sk, vladimir.turcan@snm.sk
https://www.facebook.com/SNMarcheologickemuzeum/ www.snm.sk/am
Otvorené: 10.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30)
Vstupné (v prvej navštívenej inštitúcii podujatia) 3,00€