Expozície


Keďže sa momentálne nedá naše múzeum navštíviť naživo,
snažíme sa ho priblížiť našim návštevníkom inými spôsobmi:

Podcast o najväčšej zbierke egyptských starožitností na Slovensku ale predovšetkým o Kabinetnej zbierke evanjelického lýcea v Bratislave

Podcast o najnovšej výstave SNM - Archeologického múzea "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin", ale dozviete sa aj veľa o práci archeológov

Vyriešte kvíz, v ktorom sa viac dozviete o tom, kde sa nachádza SNM - Archeologické múzeum a dozviete sa všeličo z histórie Bratislavy

Vyriešte kvíz, v ktorom nájdete rôzne zaujímavosti o expozíciách v SNM - Archeologickom múzeu

Vyriešte kvíz, ktorý Vás oboznámi so zaujímavosťami aktuálnej výstavy "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin"

Článok, v ktorom sa dočítate aj o zaujímavých nálezoch vystavených v SNM - Archeologickom múzeu

Relácia RTVS o Archeologickom múzeu zo dňa 29. 1. 2021

Relácia RTVS o našej novej výstave Poklady v Malých Karpatoch zo dňa 8. 1. 2021

Rozhovor s PhDr. Vladimírom Turčanom: SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí 

Rozhovor o Interaktívnej výstave: Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom

Videoprehliadky Archeologického múzea so sprievodom našich kurátorov:

Archeologické múzeum

Laterarius - Dejiny tehliarstva

Stĺp Marca Aurelia

Románsky oblúk z Bíne

Malý Riman na cesteStĺp Marca Aurelia a Slovensko

Stĺp Marca Aurelia a Slovensko

V 1.-4. stor. bolo slovenské územie, na ktorom vtedy žili príslušníci germánskych kmeňov, v tesnom dotyku s antickým svetom. Okrem obchodu a kultúrneho ovplyvňovania dochádzalo medzi Rimanmi a Germánmi aj k vojnám....

 

LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, pivnica SNM-AM, Žižkova 12 Výstava LATERÃRIUS predstavuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej...

 

Lapidárium

Lapidárium

Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy: hrnčiarska pec z doby...

 

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Na výstave sú prezentované pamiatky jednej z najstarších zbierok, ktorá vznikla v 19. storočí v Bratislave a jej zakladateľom bol bývalý žiak lýcea Daniel Schimko. V roku 1961 sa archeologická časť zbierky dostala...