Expozície

Stĺp Marca Aurelia a Slovensko

Stĺp Marca Aurelia a Slovensko

V 1.-4. stor. bolo slovenské územie, na ktorom vtedy žili príslušníci germánskych kmeňov, v tesnom dotyku s antickým svetom. Okrem obchodu a kultúrneho ovplyvňovania dochádzalo medzi Rimanmi a Germánmi aj k vojnám....

 

LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, pivnica SNM-AM, Žižkova 12 Výstava LATERÃRIUS predstavuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej...

 

Lapidárium

Lapidárium

Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy: hrnčiarska pec z doby...

 

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Vážení návštevníci,ospravedlňte dočasné uzatvorenie expozície. Expozíciu momentálne reinštalujeme. Po jej otvorení sa môžete tešiť na prezentáciu pamiatok jednej z najstarších zbierok, ktorá vznikla v 19....