Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave


Keďže sa momentálne nedá naše múzeum navštíviť naživo,
snažíme sa ho priblížiť našim návštevníkom inými spôsobmi:

Podcast o najväčšej zbierke egyptských starožitností na Slovensku ale predovšetkým o Kabinetnej zbierke evanjelického lýcea v Bratislave

Podcast o najnovšej výstave SNM - Archeologického múzea "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin", ale dozviete sa aj veľa o práci archeológov

Vyriešte kvíz, v ktorom sa viac dozviete o tom, kde sa nachádza SNM - Archeologické múzeum a dozviete sa všeličo z histórie Bratislavy

Vyriešte kvíz, v ktorom nájdete rôzne zaujímavosti o expozíciách v SNM - Archeologickom múzeu

Vyriešte kvíz, ktorý Vás oboznámi so zaujímavosťami aktuálnej výstavy "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin"

Článok, v ktorom sa dočítate aj o zaujímavých nálezoch vystavených v SNM - Archeologickom múzeu

Relácia RTVS o Archeologickom múzeu zo dňa 29. 1. 2021

Relácia RTVS o našej novej výstave Poklady v Malých Karpatoch zo dňa 8. 1. 2021

Rozhovor s PhDr. Vladimírom Turčanom: SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí 

Rozhovor o Interaktívnej výstave: Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom

Videoprehliadky Archeologického múzea so sprievodom našich kurátorov:

Archeologické múzeum

Laterarius - Dejiny tehliarstva

Stĺp Marca Aurelia

Románsky oblúk z Bíne

Malý Riman na ceste
Na výstave sú prezentované pamiatky jednej z najstarších zbierok, ktorá vznikla v 19. storočí v Bratislave a jej zakladateľom bol bývalý žiak lýcea Daniel Schimko. V roku 1961 sa archeologická časť zbierky dostala do SNM. Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých artefaktov. Výstavu dopĺňajú dobové dokumenty a študijné pomôcky Evanjelického lýcea z čias založenia zbierky. 

Autori: Fűryová Klára, Tomčíková Katarína