Lapidárium


Keďže sa momentálne nedá naše múzeum navštíviť naživo,
snažíme sa ho priblížiť našim návštevníkom inými spôsobmi:

Relácia RTVS o Archeologickom múzeu zo dňa 29. 1. 2021

Relácia RTVS o našej novej výstave Poklady v Malých Karpatoch zo dňa 8. 1. 2021

Videoprehliadky Archeologického múzea zo sprievodom našich kurátorov:

Archeologické múzeum

Laterarius - Dejiny tehliarstva

Stĺp Marca Aurelia

Románsky oblúk z Bíne

Malý Riman na ceste
Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy: hrnčiarska pec z doby laténskej a sklárska pec z obdobia Veľkej Moravy.

Kamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16
Autori: Klára Füryová, Igor Bazovský
Výtvarný návrh: Ivan Hinca