LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku


Keďže sa momentálne nedá naše múzeum navštíviť naživo,
snažíme sa ho priblížiť našim návštevníkom inými spôsobmi:

Podcast o najväčšej zbierke egyptských starožitností na Slovensku ale predovšetkým o Kabinetnej zbierke evanjelického lýcea v Bratislave

Podcast o najnovšej výstave SNM - Archeologického múzea "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin", ale dozviete sa aj veľa o práci archeológov

Vyriešte kvíz, v ktorom sa viac dozviete o tom, kde sa nachádza SNM - Archeologické múzeum a dozviete sa všeličo z histórie Bratislavy

Vyriešte kvíz, v ktorom nájdete rôzne zaujímavosti o expozíciách v SNM - Archeologickom múzeu

Vyriešte kvíz, ktorý Vás oboznámi so zaujímavosťami aktuálnej výstavy "Poklady z Malých Karpát, Nálezy z vrchov a nížin"

Článok, v ktorom sa dočítate aj o zaujímavých nálezoch vystavených v SNM - Archeologickom múzeu

Relácia RTVS o Archeologickom múzeu zo dňa 29. 1. 2021

Relácia RTVS o našej novej výstave Poklady v Malých Karpatoch zo dňa 8. 1. 2021

Rozhovor s PhDr. Vladimírom Turčanom: SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí 

Rozhovor o Interaktívnej výstave: Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom

Videoprehliadky Archeologického múzea so sprievodom našich kurátorov:

Archeologické múzeum

Laterarius - Dejiny tehliarstva

Stĺp Marca Aurelia

Románsky oblúk z Bíne

Malý Riman na cesteKamperova kúria – vstup cez Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, pivnica SNM-AM, Žižkova 12
Výstava LATERÃRIUS predstavuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko-Uhorska či Československej republiky. Návštevníci si tiež môžu vyskúšať vymodelovať vlastné tehliarske výrobky vo formách vyrobených podľa originálneho náradia. Autori výstavy pripravili aj webovú stránku –  www.laterarius.sk  – kde si záujemcovia môžu prečítať niekoľko článkov o dejinách tehliarstva a prezrieť si Register tehliarskych značiek na Slovensku. Momentálne je v ňom zoradených 4500 kusov novovekých kolkovaných tehál, ktoré je možné vyhľadávať pomocou vyhľadávača s filtrom.

Autor: Peter Nagy
Výtvarné riešenie: Daniela Nagyová