Stĺp Marca Aurelia a Slovensko

Milí návštevníci,
od utorka 27. 4. 2021 je naše múzeum opäť otvorené pre verejnosť.
Každý návštevník vstupujúci do budovy musí mať platný COVID test podľa aktuálnych nariadení,
nosiť respirátor počas celej návštevy u nás, dezinfikovať si ruky a dodržovať minimálne 2m odstupy.
Prosím rešpektujte, že naraz môžeme v múzeu prijať maximálne 20 návštevníkov.

Tešíme sa na Vás!


V 1.-4. stor. bolo slovenské územie, na ktorom vtedy žili príslušníci germánskych kmeňov, v tesnom dotyku s antickým svetom. Okrem obchodu a kultúrneho ovplyvňovania dochádzalo medzi Rimanmi a Germánmi aj k vojnám. Najťažšie boje prebiehali v rokoch 160-180, tzv. markomanské vojny. Rimania vedení cisárom Marcom Aureliom zvíťazili. Hoci sám cisár zomrel na bojisku ako obeť moru, v Ríme postavili na jeho počesť 30 m vysoký triumfálny stĺp. Ten tu stojí dodnes. Na stĺpe sú vyobrazenia z bojov, medzi iným aj udalosti, ktoré sa odohrali na slovenskom území. Koncom 19. stor. boli z niektorých scén stiahnuté formy a uložené v Berlíne. Pracovníkom SNM-Archeologického múzea sa ich podarilo objaviť. Tri scény (rímska hranica, tzv. zázračný dážď a odvádzanie barbarov do zajatia) boli odliate a prevezené do múzea, kde sú vystavené. Ich význam podčiarkuje skutočnosť, že ide o najstarší ikonografický doklad zo slovenského územia vôbec.