Pre zjednodušenie prístupu k našemu Zborníku SNM Archeológia - Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia sme pre vás vytvorili webovú stránku archeologickemuzeum.sk.


Výstava "Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kr. (Zostúpte s nami do medenej doby)." je z programových príčin uzavretá v dňoch 1.2.2019 - 4.2.2019.

Ďakujeme za pochopenie.

Z technických príčin je časť expozície Laterarius - dejiny tehliarstva dočasne pre návštevníkov uzavretá.


SNM-Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul.12 v Bratislave.

Viac info:
E-mail: archeolog@snm.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Turčan
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM-Archeologické-múzeum-Bratislava-127738470641212

» viac o múzeu