Vážení návštevníci

v nedeľu 17. 11. 2019 bude múzeum zatvorené.Pre zjednodušenie prístupu k našemu Zborníku SNM Archeológia - Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia sme pre vás vytvorili webovú stránku archeologickemuzeum.sk