Archívna legislatíva

Interné smernice:

Archívny poriadok Archívu SNM
Bádateľský poriadok Archívu SNM (PDF, 597,6 kB)  a Cenník služieb Archívu SNM  (PDF, 168,9 kB)
Registratúrny poriadok a registratúrny plán Slovenského národného múzea

Zákon Národnej rady SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, pozri tu.

Archívna terminológia na stiahnutie tu (DOC, 148,5 kB).