Athena

ATHENA je európsky projekt realizovaný v rámci programu eContentplus. 
Hlavným cieľom je umožniť múzeám integrovať ich digitalizované zbierky do Európskej digitálnej knižnice (EUROPEANA) a výmena skúseností v rámci siete partnerov. Prostredníctvom viacerých pracovných skupín sa riešia otázky týkajúce sa mapovania metadát, riadenej terminológie a tezaurov, ontológií v popise kultúrneho dedičstva, technickými normami, protokolmi pre výmenu dát, analýzou problémov  súvisiacich s autorským právom a vývojom ingesteru pre zapojenie do Europeany.
Bližšie informácie ohľadom projektu nájdete na stránkach MK SR.