História múzea


Vážení návštevníci,
dávame do pozornosti, že od 02.11. 2019 bude múzeum otvorené počas otváracích hodín zimnej sezóny, teda od 09.00 do 17.00 (posledný vstup o 16.00). Otváracie hodiny zimnej sezóny budú do 31.03. 2020.

Poslanie


SNM – Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí SNM. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladujúcich vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť. Buduje, spravuje a spracúva tiež numizmatickú zbierku od najstarších čias po súčasnosť a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov v zahraničí. Historické múzeum opatruje bohatý fond zbierkových predmetov. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad. 

História

V roku 1961 začal pôsobiť Historický odbor nového Slovenského národného múzea, ktoré vzniklo na základe zákona SNR č. 109/61 z 11. októbra 1961 zlúčením Slovenského múzea v Bratislave a Slovenského národného múzea v Martine. Historický odbor SNM sa v roku 1967 začal sťahovať na obnovený Bratislavský hrad. V roku 1969 bol Historický odbor premenovaný na Historický ústav SNM. Jeho súčasťou boli až do roku 1991, keď sa jeho názov zmenil na Historické múzeum, aj hudobné zbierky. V 90. rokoch začali v rámci Historického múzea pôsobiť špecializované oddelenia, venované kultúre židov, karpatských Nemcov, Chorvátov a Maďarov na Slovensku, ktoré sa časom pretransformovali na samostatné zložky SNM. 

Z množstva výstavných podujatí, usporiadaných Historickým múzeom doma i v zahraničí, môžeme spomenúť napríklad účasť na Expo 93 v Južnej Kórei, Cesta k slovenskej štátnosti (1996), Cesta dejinami (2001), Stred Európy okolo roku 1000 (2002), Leonardo da Vinci (2006), Prvá Svetová vojna (2014), Etruskovia z Perugie (2015) či Veľká Morava (2016).