Iné projekty

Reštaurovanie vybraných obrazov Historického múzea sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie VÚB

Súbor štyroch obrazov: I. Kristus, Salvator Mundi-dieťa, II. Svätý Ján Krstiteľ- dieťa   III. Svätý Peter, IV. Svätý Pavol a závesný obraz Rebeka pri studni Historické múzeum SNM minulý rok 2011 vypracovalo projekt a predložilo ho do nadácie VUB za účelom získania finančných prostriedkov na reštaurovanie zbierkových predmetov. Rozhodnutím výberovej komisie sa mu ich podarilo získať. Z nich bude možné zreštaurovať päť umeleckých diel zo zbierky výtvarného umenia. Štyri obrazy, po dva pendanti, pochádzajú z kaštieľa vo Veľkých Levároch a patria k ostatným kvalitným akvizíciám múzea, jeden obraz sa v zbierkach nachádza dlhšie obdobie, ale nedostatok finančných prostriedkov ho neumožnil doteraz zreštaurovať, v depozitári múzea sa roky nachádzal len pri základnom ošetrení, v stabilizovanom stave. Reštaurovanie prebieha toho roku a podľa zmluvy by malo byť ukončené na jeseň.