Kontakty

Mgr. Peter Barta

riaditeľ
sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: peter.barta@snm.sk
telefón (sekretariát): + 421 2 204 83 111
 

PhDr. Oľga Drahošová

zástupca
sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: olga.drahosova@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 102


Kontakt
e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón:  +421 2 204 83 110  
             0915 99 33 01 


Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
Bratislavský hrad

Adresa múzea:

SNM-Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16
telefón: +421 2 204 83 104, 110 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk