Lektoráty

Kontakt
e-mail:  bratislavskyhrad@snm.sk
telefón:  +421 2 204 83 110; +421 2 915 99 33 01  

Lektorský výklad pre verejnosť/skupiny v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku

Lektorský výklad zahŕňa stručný prehlad dejín Bratislavského hradu a lektorovanú prehliadku vybraných výstav podľa požiadaviek klientov.

Z dejín Bratislavského hradu
Lektorský sprievod 
trvanie: 45-60 minút 
optimálny počet návštevníkov v skupine: 35

Dejiny Slovenska Od praveku po Veľkú Moravu
Lektorský sprievod 
trvanie: 45-60 minút 
optimálny počet návštevníkov v skupine: 35

PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV A VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018-2019
ŠKOLA V MÚZEU


DEJINY BRATISLAVSKÉHO HRADU
Z dejín Bratislavského hradu
Vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ
Vzdelávací program pracuje s pracovnými listami a odhalí tajomstvá z dejín Bratislavského hradu
Trvanie programu: 90 minút 
optimálny počet návštevníkov v skupine: 25 
nadväznosť na vzdelávacie oblasti: umenie a kultúra, multikultúrna výchova, príroda a spoločnosť

MATERIÁLY PRE PEDAGÓGOV K VÝUČBE nájdete v sekcii VZDELÁVANIE
http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-vzdelavanie

EXPOZÍCIA DEJINY SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU

Putovanie dejinami OD PRAVEKU PO RIMANOV

ZMENA JE ŽIVOT A ŽIVOT BOLA ZMENA
I. stupeň ZŠ
Interaktívny program priblíži deťom každodenný život pravekého človeka. Predstaví jeho spôsob obživy v premenách času. Zodpovie na otázku ako sa z lovcov a zberačov stali poľnohospodári s usadlým spôsobom života. Program taktiež priblíži tajomstvo objavenia a spracovania rudy, vznik prvých remesiel a obchodu. Aké boli výhody a nevýhody práce s nástrojmi z kameňa, bronzu, či železa? Z programu sa deti dozvedia i o viere a umení ľudí žijúcich na našom území v obdobiach medzi pravekom a dobou rímskou.

BOJE O MOC
II. stupeň ZŠ
Vzdelávací program sa zaoberá osídľovaním územia dnešného Slovenska a s ním súvisiace konflikty a boje. Priblíži detským návštevníkom to, ako sa spoločnosť postupne hierarchizovala, ako vznikali bohaté a bojovnícke vrstvy opierajúce sa o moc. Deti sa dozvedia ako sa postupne z osád stávali kmene a ako sa tieto kmene presúvali a dobíjali nové územia. Prečo ľudia medzi sebou bojovali? Akú taktiku a zbrane pri tom používali? Aké dôsledky mali sociálne zmeny v spoločnosti? Prečo sa na území dnešného Slovenska stretávali rôzne etniká a kultúry? Na tieto a ďalšie otázky odpovie program Boje o moc.

Putovanie dejinami OD SŤAHOVANIA NÁRODOV PO VEĽKÚ MORAVU

ZMENA JE ŽIVOT A ŽIVOT BOLA ZMENA
I. stupeň ZŠ
V období sťahovania národov a po páde Západorímskej ríše sa obraz Európy od základov zmenil. Ako sa tieto presuny obyvateľstva odrazili v každodennom živote, kultúre a umení? Ako žili starí Slovania po príchode na územie dnešného Slovenska? Viete čo jedli a pili ľudia v období Veľkej Moravy? Ako bývali, čo si obliekali a či sa vôbec umývali? Vzdelávací program ponúka veľa zaujímavostí z každodenného života starých Slovanov pred a po vzniku Veľkej Moravy.

BOJE O MOC
II. stupeň ZŠ
Ľudia v pohybe zmenili mapu Európy. Prečo a ako sa to stalo sa deti dozvedia v interaktívnom programe Boje o moc. Program tiež priblíži spolužitie starých Slovanov s kočovnými Avarmi, vznik a rozvoj kniežatstiev, z ktorých nakoniec vznikol prvý pevný štátny útvar Slovanov nad Dunajom – Veľká Morava. Deti sa dozvedia o hierarchii a spoločenskej štruktúre obyvateľov Veľkej Moravy. Program sa bližšie venuje vojenským zložkám, kniežatám, veľmožom a elite spoločnosti. Zodpovie tiež na otázku, ako vyzerala výzbroj a výstroj Veľkomoravanov.

ĽUDIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU
SŠ a osemročné gymnáziá
Vzdelávací program zavedie návštevníkov k počiatkom osídľovania nášho územia, k vzniku kmeňov, utváraniu jednotlivých etník a ku koreňom vlastného národa. Akú úlohu zohrávali bojovnícke zložky pri dobíjaní území? Ako sa vznikla hierarchizácia spoločenstiev a spoločnosti? Ako prišli elity k svojmu postaveniu a prečo ich ľudia nasledovali? Program podnieti návštevníkov ku kritickému mysleniu a k zamýšľaniu sa nad otázkami, kde je pravlasť Slovanov a ako sa vyvíjalo naše etnikum.


Výstava KELTI Z BRATISLAVY

BRATISLAVA V ČASE ASTERIXA A OBELIXA
Vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ a pre II. stupeň ZŠ

Azda všeobecne najpopulárnejšími Keltmi sú Asterix a Obelix, známi z rozprávky o bojoch Caesara proti Galom (Keltom) v dnešnom Francúzsku. Pred viac ako 2 000 rokmi žili Kelti aj na území Bratislavy. Ako sa sem dostali a kde bývali? Čo mali oblečené? Čo jedli a pili? Môžeme podobu bratislavského keltského mesta - oppida po viac ako 2 000 rokoch zrekonštruovať my v súčasnosti? Na tieto otázky si spolu so žiakmi odpovieme v rámci interaktívneho programu „Bratislava v čase Asterixa a Obelixa". Vyskúšame si keltské oblečenie a otlačíme podlahu rímskej stavby so zaujímavým vzorom. Nadobudnuté poznatky zapíšeme do pracovných listov.
Trvanie programu: 45-60 minút
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20

 

Informácie o rezervácii programu
Lektoráty a vzdelávacie programy si rezervujte min. 5 dni vopred. Trvanie programov je približne 90 min. (podľa dohody). Na všetkých výstavách je obmedzený počet detí v skupine. Súčasťou vzdelávacieho programu sú pracovné listy a didaktické pomôcky prípadne tvorivý výstup práce detí. Lektorský výklad sa obmedzuje len na základné podanie informácií formou výkladu.

Kontakt
Jana Hutťanová, Juraj Kucharík
SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad
bratislavskyhrad@snm.sk
02/204
83 110,  0915993301
www.snm.sk sekcia Historické múzeum sekcia Škola v múzeu


Informácie o vstupnom a otváracích hodinách

Vstupné: 2€/žiaci, jeden pedagogický dozor na 15 deti zadarmo

Poplatok za vzdelávací program alebo lektorát:  15 €/skupina

Otváracie hodiny múzea:
od 1.4. do 31.10.: 10.00 – 18.00 h, posledný vstup 17.00 h
od 1.11. do 31.3.:  9.00 – 17.00 h, posledný vstup 16.00 h

VZDELÁVACIE PROGRAMY PODPORUJE NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY

Pozývame vás na partnerský Zámok Schlosshof

https://www.schlosshof.at/sk/dolezite-informacie/skolske-programy/