Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM-Historické múzeum

Sídlo múzea
SNM-Historické múzeum
Bratislavský hrad 
P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 16