Vstupné


Múzeum je otvorené od 12. 5. Vstup možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 5 osôb. Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty. Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Na výpočet maximálneho počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zdržiavať naraz v jednotlivých múzejných objektoch, bude použitý koeficient 25 m2/osoba. Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeách povolené. Spôsob prehliadky sa zároveň riadi internými pokynmi každého zo špecializovaných múzeí SNM.

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.


SNM – Historické múzeum a Klenotnica Kombinovaný lístok Poklad Inkov + SNM Historické múzeum a Klenotnica
    PO - PIA SO - NE
Základné vstupné       10 € 19 € 19 €
Seniori, študenti 4 € 12 € 14 €
Dieťa (6 - 15 rokov) 4 € 10 €  10 €
Rodinné vstupné
1 dospelý a max. 2 deti     
12 € -  -
Rodinné vstupné  
2 dospelí a max. 3 deti      
20 € 40 €  44 €
Žiaci ZŠ / SŠ v školskej skupine   2 € alebo 2 kultúrne poukazy 8 €  9 €
Ročná vstupenka 23 €  - -
Vstupné do Klenotnice 
Základné vstupné  3 €
Seniori, Študenti, Žiaci 2 €
Zľavnené vstupné: 
Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ITIC. Viac informácií: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislava-card/ 

Bezplatné vstupné:  
Držitelia preukazu ŤZP a deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ, SŠ), seniori nad 70 rokov, držitelia ICOM, UNESCO, držitelia turistickej Bratislava Card, Zväzu múzeí Slovenska, novinári (po predložení preukazu), poslanci NR SR.

Parkovanie - 50% zľava
Pri zakúpení vstupenky do múzea predložte v pokladni parkovaciu kartu na ktorú vám bude uplatnená zľava. Parkovanie je v garážach priamo pod hradom.

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni, ktorá je na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svätopluka (obrázok).

 
Pokladňa, Čestné nádvorie napravo za sochou Svätopluka 

Lektorský sprievod poskytujeteme iba na objednávku. Skupinu je potrebené objednať minimálne 5 dní pred plánovanou návštevou. 
v slovenskom jazyku  10 € /skupina
v anglickom alebo nemeckom jazyku  15 € /skupina

Kontakt pre objednávky: 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk,
tel.:     +421 220 483 110
           +421 915 993 301


Pre bližšie informácie o možnostiach lektorského sprievodu pozrite Lektoráty